Vad är egentligen normalt?

Vad är normalt och vad är konstigt? Ja du, det beror säkert på vem man frågar. Gränsen för detta är antagligen olika hos del flesta. Att äga en eller två osthyvlar, men att ha 30 stycken skulle nog luta lite åt att vara onormal, eller att man är besatt. 

Vem är den att bestämma att någon annan är konstig eller onormal? Det finns förvisso en skum förklaring via Wikipeda:

Normalitet är en egenskap som innebär att en variabel lever upp till en viss norm eller regel i multivariabla sammanhang, att något är typiskt. Normalitet kan definieras utifrån antingen normalfördelning, genomsnittlighet eller vanlighet, eller utifrån vad som anses vara naturligt. Näraliggande begrepp är regularitet, kausalitet och funktionalitet.

Normalitet är ett centralt begrepp inom statistik, matematik, psykologi, kemi och medicin.

Enligt den aristoteliska filosofin är normaliteten förbunden med vad som är naturligt, varigenom det är av fundamental betydelse för alla filosofiska riktningar som antingen utgår från naturen eller från biologin. Själva föreställningen om normalitet har kritiserats häftigt sedan slutet av 1990-talet, och ibland jämförts med rasism.

Så att vara normal, det är att göra det som de allra flesta andra gör det.

Jag föredrar nog då att vara onormal och lite konstig, för, varför vara som alla andra när jag kan vara mig själv!

29 Apr 2021